Romeinen 16:8

8 Groet Amplias, mijn beminde in den Heere.