Romeinen 16:9

9 Groet Urbanus, onzen medearbeider in Christus, en Stachys, mijn beminde.