Romeinen 2:17

17 Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God,