Romeinen 2:2

2 En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen.