Romeinen 2:24

24 Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is.