Romeinen 3:1

1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis?