Romeinen 3:14

14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;