Romeinen 3:15

15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;