Romeinen 3:29

29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;