Romeinen 4:8

8 Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent.