Romeinen 6:14

14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.