Romeinen 6:20

20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid.