Romeinen 7:12

12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.