Romeinen 7:16

16 En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.