Romeinen 7:22

22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;