Romeinen 7:24

24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?