Romeinen 8:14

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.