Romeinen 8:16

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.