Romeinen 8:6

6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;