Romeinen 9:13

13 Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.