Romeinen 9:2

2 Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is.