23 nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos,