27 Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros.