12 Também te lembrarás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumpriras.