19 Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres.