14 Pois ela deixa os seus ovos na terra, e os aquenta no pó,