Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

1 Kronieken 29:23-24 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
23 Alzo zat Salomo op den troon des HEEREN, als koning in zijns vaders Davids plaats, en hij was voorspoedig; en gans Israel hoorde naar hem. 24 En al de vorsten, en helden, ja, ook al de zonen van den koning David, gaven de hand, dat zij onder den koning Salomo zijn zouden.
Link Options
More Options
[X]