Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Jozua 19:10; Jozua 19:13 (Statenvertaling (Dutch))

10 Daarna kwam het derde lot op voor de kinderen van Zebulon, naar hun huisgezinnen; en de landpale van hun erfdeel was tot aan Sarid. 13 En van daar gaat zij oostwaarts door naar den opgang, naar Gath-Hefer, te Eth-Kazin, en zij komt uit te Rimmon-Methoar, hetwelk is Nea.
Link Options
More Options
[X]