8 Yàbólāhǎn yòu qǔ le nǎi yóu hé nǎi , bìng yùbeì hǎo de niúdú lái , bǎi zaì tāmen miànqián , zìjǐ zaì shù xià zhàn zaì pángbiān , tāmen jiù chī le .