16 Yòu duì Sǎlā shuō , wǒ gĕi nǐ gēge yī qiā yínzi , zuòwéi nǐ zaì hé jia rén miànqián shào xiū de ( xiū yuánwén zuò yǎn ) , nǐ jiù zaì zhòngrén miànqián méiyǒu bú shì le .