7 Yǎgè de érzi men tīngjian zhè shì , jiù cóng tiānyĕ huí lái , rénrén fèn hèn , shí fèn nǎonù . yīn Shìjiàn zaì Yǐsèliè jiā zuò le chǒu shì , yǔ Yǎgè de nǚér xíng yín , zhè bĕn shì bù gāi zuò de shì .