22 Xǐlā yòu shēng le Tǔbāgāiyǐn . tā Shìdá zào gèyàng tóng tiĕ lìqì de ( huò zuō shì tóng jiàng tiĕ jiàng de zǔshī ) . Tǔbāgāiyǐn de meìzi shì Námǎ .