25 Yūesè fēnfu rén bǎ liángshi zhuāng mǎn tāmende qìjù , bǎ gèrén de yínzi guī hǎi zaì gèrén de kǒudai lǐ , yòu gĕi tāmen lù shǎng yòng de shíwù , rén jiù zhào tāde huà bàn le .