14 Wǒ ruò duì tí duō kuājiǎng le nǐmen shénme , yĕ juéde méiyǒu cánkuì . yīn wǒ duì tí duō kuājiǎng nǐmen de huà , chéng le zhēn de . zhēng rú wǒ duì nǐmen suǒ shuō de huà , yĕ dōu shì zhēn de .