13 Nǐmen cóng qián zaì guò fàn , hé wèi shòu gēlǐ de ròutǐ zhōng sǐ le , shén shèmiǎn le nǐmen ( huò zuò wǒmen ) yīqiè guò fàn , biàn jiào nǐmen yǔ Jīdū yītóng huó guo lái .