12 Suǒyǐ nǐmen jì shì shén de xuǎn mín , shèngjié méng aì de rén , jiù yào cún ( yuánwén zuò chuān xià tóng ) liánmǐn , ēncí , qiāxū , wēnróu , rĕnnaì de xīn .