22 Nǐmen zuò púrén de , yào fán shì tīng cóng nǐmen ròushēn de zhǔrén , búyào zhǐ zaì yǎnqián shìfèng , xiàng shì tǎo rén xǐhuan de , zǒng yào cún xīn chéngshí jìngwèi zhǔ .