12 Yǒu nǐmen nàli de rén , zuò Jīdū Yēsū púrén de yǐ bā Fú wèn nǐmen ān . tā zaì dǎogào zhī jiān , cháng wèi nǐmen jiélì de qíqiú , yuàn nǐmen zaì shén yīqiè de zhǐyì shang , déyǐ wánquán . xìnxīn chōngzú , néng zhàn lì de wĕn .