11 Jīliè rén méiyǒu zuìniè ma . tāmen quán rán shì xūjiǎ de . rén zaì Jíjiǎ xiàn niúdú wèi jì , tāmende jìtán , hǎoxiàng tiánjiān lí gōu zhōng de luàn duī .