14 Nǐmen de nǚér yínluàn , nǐmen de xīn fù xíng yín , wǒ què bú chéngfá tāmen , yīnwei nǐmen zìjǐ lí qún yǔ chāngjì tóngjū , yǔ jìnǚ yītóng xiànjì . zhè wúzhī de mín bì zhì qīng dǎo .