10 Dàwèi qiú wèn shén , shuō , wǒ kĕyǐ shàng qù gōngdǎ Fēilìshì rén ma . nǐ jiāng tāmen jiāo zaì wǒ shǒu lǐ ma . Yēhéhuá shuō , nǐ kĕyǐ shàng qù , wǒ bìjiāng tāmen jiāo zaì nǐ shǒu lǐ .