24 Jìsī Shìbāní , Yuēshāfǎ , Nátǎnyè , yà mǎ saì , sǎ jiā lì yǎ , bǐ ná yà , Yǐlìyǐxiè zaì shén de yuē guì qián chuīhào . é bié Yǐdōng hé yé Xīyà yĕ shì yuē guì qián shǒu mén de .