27 Dàwèi hé tái yuē guì de Lìwèi rén , bìng gē chàng rén de shǒulǐng Jīnání yǎ , yǐjí gē chàng de rén , dōu chuān zhe xìmábù de waì paó . Dàwèi Lìngwaì chuān zhe xìmábù de Yǐfúdé .