10 Sǎoluó nián jiān , tāmen yǔ Xiàjiǎ rén zhēng zhàn , Xiàjiǎ rén dǎo zaì tāmen shǒu xià , tāmen jiù zaì Jīliè dōngbiān de quán dì , zhù zaì Xiàjiǎ rén de zhàngpéng lǐ .