16 Machir de qī Mǎjiā shēng le yī gè érzi , qǐmíng jiào pí lì shī . pí lì shī de xiōngdi míng jiào shì lì shī . shì lì shī de érzi shì wū lán hé Lìjīn .