15 Yóudà zhòngrén wèi suǒ qǐ de shì huānxǐ . yīn tāmen shì jìnxīn qǐshì , jǐn yì xúnqiú Yēhéhuá , Yēhéhuá jiù beì tāmen xún jiàn , qiĕ cì tāmen sì jìng píngān .