27 Yóudà rén hé Yēlùsǎlĕng rén dōu huān huānxǐ xǐ dì huí Yēlùsǎlĕng , Yuēshāfǎ shuaìlǐng tāmen . yīnwei Yēhéhuá shǐ tāmen zhànshèng chóudí , jiù huānxǐ kuaìlè .