18 Yéhéyédà paì guān kānshǒu Yēhéhuá de diàn , shì zaì jìsī Lìwèi rén shǒu xià . zhè jìsī Lìwèi rén shì Dàwèi fēn paì zaì Yēhéhuá diàn zhōng , zhào Móxī lǜfǎ shàng suǒ xiĕ de , gĕi Yēhéhuá xiàn Fánjì , yòu àn Dàwèi suǒ déng de lì , huānlè gē chàng .