18 Yàshù wáng de chénpú yòng Yóudà yányǔ xiàng Yēlùsǎlĕng chéng shàng de mín dàshēng hūjiào , yào jīngxià tāmen , rǎoluàn tāmen , yǐbiàn qǔ chéng .