26 Suǒyǐ qízhōng de jūmín lìliang shén xiǎo , jīng huáng xiūkuì . tāmen xiàng yĕcǎo , xiàng qīng caì , rú fáng dǐng shàng de cǎo , yòu rú wèi zhǎng chéng ér kū gān de hé jià .